Choose a language:

rca 380

Početna /Prodaja /rca 380 /rca 380

RCA 380 omogućava sječenje trupaca prečnika do 38 cm i dužine od 25 do 50 cm. Uz pomoć opcionog podiznog utovarivača DM1501 trupci se podižu na beskonačnu traku, gdje se prosleđuju do limitera dužine, na rezanje. Isječena drva padaju ispred cilindra, koji guranjem na nož cijepa drvo na 2, 4, 6 ili 8 delova silom od 15kN (15 tona). Noževi se lako mijenjaju na mašini u zavisnosti od potrebne veličine cjepanice. Iscijepana drva se preko trakastog transportera, skladište na željeno mesto.

rca-380_01.jpg

Tehnicka specifikacija RCA 380
Dužina rezanja trupaca 25-50 cm
Prečnik trupaca 10-38 cm
Mač testere Oregon 17”, b=1.5
Lanac testere 3/8” Oregon MULTICUT
Sila cijepanja 150 kN (15 tona)
Širina x visina x dužina (radna pozicija) 610 X 307 (na 45 ° nagiba transportera) X 129 cm
Širina x visina x dužina (transportna pozicija) 235 x 236 x 129
Težina sa transporterom 900 kg+130 kg
Potrebna snaga traktora 30 kW (60 kW-pri transportu)
Broj obrtaja kardana 430 min-1
Transportna traka
Dvostepeni teleskop sa automatskim hidrauličnim zatezanjem trake
Dužina 4m
širina 43 cm
Brzina Podešavanje brzine kretanja trake
Težina 130 kg
Hidraulični podizni sto DM 1511
Podizna moć 4500 N
Širina x visina x dužina 130 x 90 x 184 cm
Težina 160 kg
RCA 380 E (sa elektropogonom)
Snaga elektromotora 11kW
Voltaža 400 V/50 Hz
Broj obrtaja motora 2.910 min-1
Težina sa transporterom 1100 kg + 130 kg
Elelktropogon EP 11
Snaga elektromotora 11 kW
Broj obrtaja kardana 430 min-1
Težina 197 kg
rca-380_02.jpg