Choose a language:

Servis

Početna /Servis


Servisna  služba MILAGRO d.o.o.
brzo otklanja eventualne kvarove u garantnom i van garantnom periodu.

U slučaju kvarova ili dodatanih pitanja, kontaktirajte nas,  servis@milagro.ba

Hvala Vam na povjerenju koje ste pokazali kupovinom Tajfunovih proizvoda.

Cjenovnik servisnih usluga - van garantnog roka eur
Predjeni kilometar 0.30
Radni sat 15.00