Choose a language:

RCA 320-2

Početna /Prodaja /RCA 320-2 /RCA 320-2
RCA 320-2 omogućava sječenje trupaca prečnika do 32 cm i dužine od 25 do 50 cm.

Uz pomoć opcionog podiznog utovarivača DM1501 trupci se podižu na beskonačnu traku gde se prosleđuju do limitera dužine na rezanje. Isječena drva padaju ispred jednog od dva cijepajuća cilindra, koji guranjem na nož koji cijepaju 2, 4 ili 6 delova silolom od 100kN (10 tona).

Noževi se lako mijenjaju na mašini u zavisnosti od potrebne veličine cepanice.

Iscijepana drva se preko trakastog transportera skladište na željeno mesto.

rca-380_01.jpg

Tehnička specifikacija RCA 320-2
Dužina rezanja trupaca 25-50 cm
Prečnik trupaca 10-32 cm
Mač testere Oregon 161
Lanac testere 3/8” Oregon MULTICUT
Sila cijepanja 2x100 kN
Širina x visina x dužina 238 X 160 X 128 cm
Težina sa transporterom 900 kg+130 kg
Potrebna snaga traktora 30 kW (60 kW-pri transportu)
Transportna traka  
Dužina 4m
Širina 43 cm
Brzina Podešavanje brzine kretanja trake
Težina 130 kg
Hidraulični podizni sto DM 1501
Podizna moć 4500 N
Širina x visina x dužina 129 x 95 x 153 cm
Težina 125 kg
RCA 320-2 E (sa elektropogonom)
Snaga elektromotora 11kW
Voltaža 400 V/50 Hz
Broj obrtaja motora 2.910 min-1
rca-380_02.jpg