Choose a language:

Service Home

Početna /Service Home
Servisna služba Milagro-a brzo otklanja eventualne kvarove u garantnom i vangarantnom periodu.
U slučaju kvarova ili dodatanih pitanja, kontaktirajte nas, servis@milagro.ba

Hvala Vam na poverenju koje ste pokazali kupovinom Tajfunovih proizvoda.